Serwis informacyjny związku pracodawców Compagnia delle Opere Polska (Towarzystwo Dzieł)

Jesteśmy zaproszenie po raz kolejny do udziału w XI Zjeździe Gnieźnieńskim, który odbędzie się w dniach 21-23 września br. w Gnieźnie. Wydarzenie przebiegać będzie pod hasłem "Europa ludzi wolnych - inspirująca moc chrześcijaństwa". I tym razem nasi przedstawiciele będą prowadzić warsztaty dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych tematem relacji pracownik a pracodawca. Na zjeździe dwa lata temu CDO Polska poprowadziła warsztat pod hasłem "Chrześcijanin na wolnym rynku. Praktyka życia i zarządzania". Już wkrótce więcej szczegółów na naszych stronach.

CDO Polska od kilku lat współpracuje z Francuskim Instytutem Zarządzania w zakresie oferty udziału w prestiżowym programie podnoszenia kwalifikacji osób zarządzających przedsiębiorstwami - Executive Master of Business Administration (MBA). Teraz trwa rekrutacja na wiosenną edycję MBA 2018/2019. Więcej informacji o rekrutacji można uzyskać na stronie www.mba.edu.pl

25 listopada 2017 r. Rada Programowa powołała nowy Zarząd CDO Polska w składzie: Piotr Cepielik - Prezydent, Sławomir Miązek - Wiceprezydent, Dariusz Kuzara - Członek Zarządu, Dariusz Chodyniecki - Członek Zarządu oraz Marek Czapski - Członek Zarządu. Nowym władzom życzymy powodzenia i kreatywności.

Trwający przez sierpniowy (20-26 sierpnia 2017 r.) tydzień Meeting w Rimini to cała seria wydarzeń kulturalnych, koncertów, spektakli, wystaw oraz paneli dyskusyjnych. XXXVIII edycja i tytuł tegorocznego spotkania: „To, co po swoich przodkach odziedziczyłeś, na nowo zdobyć musisz, aby to posiadać". Od lat jednym z głównych partnerów Meetingu jest związek pracodawców Compagnia delle Opere.