Serwis informacyjny związku pracodawców Compagnia delle Opere Polska (Towarzystwo Dzieł)

Uczestniczyliśmy w prezentacji dokumentu Papieskiej Rady Iustitia et Pax pod tytułem "Powołanie lidera biznesu", która odbyła się 10 października br. w Warszawie w siedzibie sekretariatu Episkopatu Polski. Konferencję zorganizowała Katolicka Agencja Informacyjna.

Firmy są takie, jak ludzie, którzy nimi kierują. Jeśli przedsiębiorca postępuje moralnie, to jego firma funkcjonuje przyzwoicie – mówił członek Rady Polityki Pieniężnej prof. Adam Glapiński podczas prezentacji publikacji „Powołanie lidera biznesu”.

Papieska Rada „Iustitia et Pax” zaproponowała liderom biznesu zestaw praktycznych działań, którymi mogą się oni kierować w swojej służbie dla dobra wspólnego. Publikacja stanowi cenną pomoc dla przedsiębiorców działających w szeroko rozumianych instytucjach biznesowych: w wielkich korporacjach, w średnich lub małych firmach, a także w organizacjach non-profit.

 

W dokumencie zaznacza się, że prawdziwy lider biznesu skupia się na wytwarzaniu towarów i usług, które zaspokajają rzeczywiste ludzkie potrzeby, a jednocześnie bierze odpowiedzialność za społeczne i środowiskowe koszty produkcji tak, by służyć dobru wspólnemu i szukać okazji, aby służyć ubogim.

Organizuje wydajną i znaczącą pracę, uznając ludzką godność pracowników oraz ich prawo i obowiązek rozwoju w pracy. Organizuje też miejsca pracy według zasady pomocniczości w taki sposób, by swą pracę mogli wykonywać jak najlepiej. Mądrze używa zasobów, tak by tworzyć zarówno zyski, jak i dobrobyt, aby wytwarzać trwałe bogactwo i sprawiedliwie je dzielić.

 

Na na stronie internetowej Papieskiej Rady Iustitia et Pax jest dostępna bezpłatna wersja skrócona.