Serwis informacyjny związku pracodawców Compagnia delle Opere Polska (Towarzystwo Dzieł)

w Lublinie

CDO Polska jest partnerem IV Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego, który odbył się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w dniach 24 – 25 maja br. Hasło tegorocznego spotkania to "O godność człowieka i ład społeczny w Polsce i Europie".

Chrześcijański Tydzień Społeczny to płaszczyzna spotkania i dialogu na rzecz dobra wspólnego. To czwarte już spotkanie, w którym uczestniczą stowarzyszenia, związki zawodowe, fundacje, ruchy i grupy nieformalne, które działają na rzecz dobra wspólnego, budują sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach lokalnych, czerpią inspirację dla swoich działań z chrześcijańskiej nauki społecznej.

Dla CDO Polska IV Chrześcijański Tydzień Społeczny był okazją do zaprezentowania manifestu naszego związku pt: "Tworzyć przedsiębiorstwo". Dzięki uznaniu i życzliwości organizatorów Tygodnia wszyscy zaproszeni goście i uczestnicy spotkania otrzymali naszą publikację w komplecie razem z materiałami z konferencji.

W kuluarach reprezentujący nas: Wiceprezydent CDO Polska - Jacek Graliński i Członek Zarządu - Piotr Cepielik, odbyli szereg interesujących spotkań i rozmów które mamy nadzieję zaowocują współpracą na płaszczyźnie ekonomii społecznej.

Patronat honorowy nad IV Chrześcijańskim Tygodniem Społecznym objął Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski.

Organizatorzy:

  • Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw
  • Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni
  • Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Dotychczasowych w spotkaniach z cyklu Chrześcijańskich Tygodni Społecznych wzięło udział ponad 1000 osób.

 

Jacek Graliński, Wiceprezydent CDO Polska oraz Piotr Cepielik, Członek Zarządu CDO

 

W tym roku program debat został dodatkowo poprzedzony międzynarodowym seminarium zorganizowanym w dniach 22-24 maja 2013 we współpracy z Europejskim Centrum do Spraw Pracowniczych z siedzibą w Luxemburgu. Seminarium było poświęcone tematyce pracy i rodziny.Szersza relacja jest dostępna na stronie internetowej konferencji.