Serwis informacyjny związku pracodawców Compagnia delle Opere Polska (Towarzystwo Dzieł)

Jesteśmy współorganizatorami II Ogólnopolskiego Forum Chrześcijańskiego "Drogi do sukcesu: Jedność".  W jednym z paneli dyskusyjnych weźmie udział - Jacek Grzelak, właściciel firmy "Jakon", członek CDO Polska. Forum odbędzie się 20 czerwca (sobota) br. w Warszawie w godz. 9:00 do 18:00 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 Więcej informacji: https://rejestracja.wiarawbiznesie.pl/