Serwis informacyjny związku pracodawców Compagnia delle Opere Polska (Towarzystwo Dzieł)

W dniach 11-13 marca odbędzie się X Zjazd Gnieźnieński. Tematem tego kilkudniowego spotkania będzie  "Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa” - organizatorzy w ten sposób chcą nawiązać do 1050. rocznicy chrztu Mieszka, który był początkiem historii Polski i jej roli w rodzinie narodów europejskich. CDO Polska zostało zaproszone do udziału w tym wydarzeniu, jak również poprowadzeniu warsztatu pod hasłem "Chrześcijanin na wolnym rynku. Praktyka życia i zarządzania".

W trakcie prelekcji planowana jest dyskusja o unikalnych wartościach, jakie wiążą się z chrześcijańskim biznesem. Przykładowe  wartości, o jakich będzie mowa, to: odkrywanie talentów i wspieranie ich; bardziej efektywne wykorzystanie zasobów; społeczna odpowiedzialność biznesu; tworzenie wartościowych miejsc pracy; łączenie pracy z rodziną; uczenie cnót samodyscypliny, oszczędności, gospodarności.

Więcej informacji o Zjedzie zjazd