Serwis informacyjny związku pracodawców Compagnia delle Opere Polska (Towarzystwo Dzieł)

Już ponad tydzień od X Zjazdu Gnieźnieńskiego, na którym nasi przedstawiciele poprowadzili warsztaty dla przedsiębiorców i jednocześnie uczestniczyli w tym międzynarodowym wydarzeniu chrześcijańskim. Publikujemy poniżej obszerną relację ze zjazdu, przygotowaną przez Adama Bijasa. Zachęcamy do lektury i do dzielenia się wrażeniami z owoców tego wyjątkowego spotkania w Gnieźnie.

 

W tym roku jubileuszowy Zjazd Gnieźnieński odbywał się pod hasłem "Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa" i nawiązuje do jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski.

Do Gniezna wyruszyliśmy z Jackiem z samego rana. Po kilkugodzinnej jeździe dotarliśmy do pierwszej stolicy Polski. Ze względu na obecność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej konieczne było wprowadzenie szczególnych środków ostrożności i stworzyła się ogromna kolejka przed wejściem. Mieliśmy szczęście, że udało nam się dostać na salę plenarną, gdyż później się dowiedzieliśmy, że po pewnym czasie niektórzy uczestnicy nie zostali wpuszczeni. Cała sala obrad była wypełniona po brzegi i staliśmy pod ścianą.

W zjeździe wzięło udział blisko 600 osób, a wśród nich byli przedstawiciele kościołów chrześcijańskich różnych wyznań, a także przedstawiciele Żydów i Muzułmanów. Uczestnikami byli również znamienici ludzie kultury, nauki, polityki i mediów. Zjazdowi towarzyszyło kilkanaście sesji plenarnych i prawie 20 warsztatów. Każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego.

Reprezentanci CDO Polska na X Zjeździe Gnieźnieńskim

Zjazd otworzył Prymas Polski abp Wojciech Polak. Prymas wskazał, że w każdym pokoleniu i człowieku powinna zachodzić nieustanna odnowa. Podkreślił ekumeniczny charakter Zjazdu. Kolejnym mówcą był Abp Jeremiasz, arcybiskup prawosławny i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, który zwrócił uwagę na rolę chrztu w duchowym rozwoju narodów Europy.

Największe zainteresowanie wzbudził niezwykle pasjonujący wykład Prezydenta RP – Andrzeja Dudy. Prezydent stwierdził, że Polska odzyskała niepodległość, ponieważ wolność była w nas. „Byliśmy, jesteśmy i wierzę w to głęboko, będziemy ludźmi wolnymi" - podkreślił. Andrzej Duda wskazywał także, że wolność wiąże się z odpowiedzialnością. Uwypuklał rolę kobiet w historii Polski – Dobrawy i św. Jadwigi. Na koniec zaapelował o to, abyśmy byli misjonarzami wartości chrześcijańskich, gdyż jesteśmy to winni naszym poprzednikom.

Po początkowych przemówieniach przyszedł czas na pierwszą sesję plenarną, „Co zrobiliśmy/zrobimy z naszym chrztem?”, w której udział wzięli abp. Jeremiasz, bp. Grzegorz Ryś i bp. Marcin Hintz. O godzinie 15.00 rozpoczął się wyczekiwany wykład gościa Filipin, kardynała Luisa Antonio Tagle. Po wykładzie przejmujące świadectwa wygłosili dr Małgorzata Wałejko i Tomasz Budzyński.

Po popołudniowej sesji uczestniczyłem w warsztacie „Wolność lidera i wolność z liderem”, który poprowadziła Katarzyna Czayka-Chełmińska. Dla mnie najważniejszą ideą, z którą wyszedłem z tych warsztatów to prawo lidera do wolności od schematów myślenia – lider powinien widzieć rzeczywistość szerzej i dalej niż inni. Na koniec warsztatów prowadząca podała kilka wskazówek, jak być liderem.

Dla mnie najważniejszym wydarzeniem pierwszego dnia było ekumeniczne nabożeństwo dziękczynno-pokutne za 1050 lat wiary chrześcijańskiej w Polsce. Jeszcze nigdy nie przeżyłem takiej liturgii, w której można było doświadczyć głębokiej modlitewnej wspólnoty. Zaskoczył mnie obrzęd obmycia, po którym otrzymaliśmy białe szale. Ogromne wrażenie zrobiła homilia bp. Grzegorza Rysia, który nawoływał do powrotu do pamięci o własnym chrzcie. Biskup Ryś mówił, że to, co nas dzieli jest o wiele mniej ważne od tego, co nas łączy w Chrystusie – chrztu. Liturgię zakończyło wspólne wyznanie wiary, modlitwa Ojcze nasz i błogosławieństwo Aaronowe.

W sobotę rano pierwszym punktem programu, w którym uczestniczyłem, był panel „Czy możliwa jest inna gospodarka?”. Prof. Paul Dembiński ze Szwajcarii wygłosił referat wprowadzający „Ekonomia bez wykluczenia”. Prof. Dembiński jest ekonomistą, stosujący do analizy zjawisk finansowych i gospodarczych wiedzę o człowieku, aksjologiczną i filozoficzną. W panelu brali udział także: Marek Tarnowski - wieloletni prezes Mokate S.A., prof. Andrzej Blikle – przedsiębiorca, wybitny znawca i propagator zarządzania, jakością, Michał Drozdek z Instytutu Chrześcijańsko-Demokratycznego im. I. Paderewskiego, prof. Krzysztof Jasiecki z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz dr Marcin Kędzierski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - dyrektor programowy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Głównym poruszanym aspektem podczas panelu była kwestia budowania kapitału społecznego. Wszyscy zgadzali się, że brakuje go nam w Polsce.

Dyskusje panelowe podczas zjazdu

Po tym panelu brałem udział w sesji „Wyzwoleniu, ale czy już wolni? Europa Wschodnia 25 lat po rozpadzie ZSRR”. Wykład wprowadzający wygłosił prof. Bohdan Cywiński. Popołudniu na chwilę wpadłem na referat abp. Matteo Zutti w ramach panelu „Europa – raj czy twierdza”. W tym czasie dojechał Sławek Miązek i trzeba było wcześniej wyjść, aby przygotować salę na nasz warsztat pt. „Chrześcijanin na wolnym rynku: praktyka życia i zarządzania”.

Zaczęliśmy „prawie” punktualnie. Gościliśmy reprezentantów bardzo różnorodnych środowisk: duchowieństwa, samorządów, przedsiębiorców (zarówno młodych, jak i doświadczonych), wykładowców i leśników. Mimo tak różnorakich uczestników, każdy dzielił się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Podstawą do dyskusji była publikacja wydana przez CDO Polska pod tytułem „Tworzyć przedsiębiorstwo”.

Wspólnie z Jackiem Grzelakiem i Sławomirem Miązkiem udało nam się zaangażować uczestników spotkania. Na koniec wszyscy wydawali się bardzo zadowoleni, mimo że „przerobiliśmy” zaledwie 1/3 z tematów, które sobie założyliśmy przed warsztatami. Takie spotkania pokazują, jak bardzo ludzie potrzebują formacji i wsparcia, jako chrześcijańscy przedsiębiorcy i liderzy.

Po kolacji udaliśmy się na przepiękny koncert pt. „Muzyka nowych początków”, podczas którego wystąpiły zespoły: Ensemble Peregrina i Adam Strug Kompania.

Ostatni dzień rozpoczął się od bardzo ciekawej sesji plenarnej „Chrześcijanie w oczach innych” z udziałem przedstawicieli religii żydowskiej i muzułmańskiej. Paneliści m.in. wskazywali na plusy i minusy chrześcijaństwa z ich perspektywy. Warto było posłuchać i zapoznać się z punktem widzenia reprezentantów innych wyznań.

Następnym punktem w programie był fascynujący panel „Jak może nawracać się Kościół?” z udziałem dominikanina - o. Pawła Kozackiego, jezuity - o. Dariusza Kowalczyka, Pawła Milcarka oraz Marii Rogaczewskiej. Prowadzącym był Piotr Żyłka. Sesję poprzedził wykład kardynała Kazimierza Nycza.

Zjazd zakończył się uroczystą, koncelebrowaną mszą świętą z udziałem abp. Celestino Migliore w katedrze gnieźnieńskiej. W homilii nuncjusz apostolski w Polsce podkreślił, że „mamy wzniosłe i szlachetne powody, aby dziękować Bogu, zwłaszcza za bogactwo i wielkość historii Polski w kontekście całej Europy oraz za jej patrymonium tradycji i wartości, ukształtowanych przez chrzest przyjęty 1050 lat temu". Arcybiskup wspomniał 3. rocznicę wyboru Papieża Franciszka na Stolicę Piotrową, jako kolejny powód do dziękczynienia Bogu. Na koniec odczytano przesłanie X Zjazdu Gnieźnieńskiego pod tytułem „Nowy człowiek w każdym z nas”.

Wydarzeniu towarzyszyły wystawy sztuki oraz piękne śpiewy scholii. Naszym zdaniem organizacja zjazdu była bardzo sprawna. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci i ugoszczeni. Warto także pochwalić za bardzo dobre jedzenie.

Od organizatorów dowiedzieliśmy się, że kolejny zjazd ma odbyć się już za dwa lata. Mam nadzieję, że nas tam nie zabraknie!

Dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o zjeździe polecam stronę z relacjami dzień po dniu.

 (tekst i foto: Adam Bijas)