Serwis informacyjny związku pracodawców Compagnia delle Opere Polska (Towarzystwo Dzieł)

25 listopada 2017 r. Rada Programowa powołała nowy Zarząd CDO Polska w składzie: Piotr Cepielik - Prezydent, Sławomir Miązek - Wiceprezydent, Dariusz Kuzara - Członek Zarządu, Dariusz Chodyniecki - Członek Zarządu oraz Marek Czapski - Członek Zarządu. Nowym władzom życzymy powodzenia i kreatywności.