Serwis informacyjny związku pracodawców Compagnia delle Opere Polska (Towarzystwo Dzieł)

Jesteśmy organizacją powołaną do ochrony praw i reprezentowania interesów pracodawców. Działamy jako związek pracodawców na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców.

Towarzystwo Dzieł uprawnione jest do posługiwania się w relacjach z partnerami zagranicznymi, odpowiednikiem swej nazwy w języku obcym z dodatkiem "Polska", w szczególności do posługiwania się odpowiednikiem swej nazwy w języku włoskim o brzmieniu "Compagnia delle Opere Polska" (w skrócie CDO Polska).

W rozwijaniu naszej działalności w Polsce korzystamy z pomocy i wieloletnich doświadczeń włoskiego związku. CDO zrzesza około 36 tysięcy podmiotów, w tym przedsiębiorców, stowarzyszenia i fundacje. Główna międzynarodowa siedziba znajduje się we Włoszech w Mediolanie. CDO posiada struktury (biura) w 18 krajach świata, w tym także w Polsce.

 

Nasze wartości

CDO wspiera i dba, zarówno w Polsce, jak i na świecie, o godne życie osób w kontekście społecznym, o pracę wszystkich ludzi oraz obecność dzieł i przedsiębiorstw w społeczeństwie.

Sprzyjamy takiej koncepcji rynku i reguł nim rządzących, które rozumiałyby i szanowały jednostkę ludzką w każdym momencie jej życia. Uznajemy przy tym zasady stojące u podstaw działalności związku Compagnia delle Opere.

Chcemy rozwijać nasz biznes, wspierać się wzajemnie i z wielką uwagą rozpoznawać i zaspokajać potrzeby naszego środowiska.

 

Nasze cele

Zamierzamy wspierać ducha wzajemnej współpracy pomiędzy pracodawcami i pomocy dla lepszej waloryzacji zasobów ekonomicznych i ludzkich w zakresie działalności przedsiębiorczej, spółdzielczej, opiekuńczej, kulturalnej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw i dzieł wytwarzających usługi na rzecz osób oraz przedsiębiorstw.

Chcemy w szczególności wspierać sposób prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwami oraz dziełami jakiejkolwiek natury, w którym obecne będą zawsze takie wartości jak wolność, solidarność oraz wzajemne usługi.

 

Powiedzieć "ja"

Czym jest CDO (Towarzystwo Dzieł)? Posłużymy się słowami Bernharda Scholza, prezydenta międzynarodowego związku pracodawców Compagnia delle Opere, które skierował do nas podczas spotkania w Warszawie 28 stycznia 2010 r.:

Bernhard Scholz
Bernhard Scholz - Prezydent CDO

Towarzystwo Dzieł pojawia się w momencie, gdy ktoś bierze inicjatywę w swoje ręce. Nie na poziomie indywidualistycznym, ale angażując możliwości innych, jak najwięcej innych. Piękno CDO polega na tym, że pomaga temu, kto taką inicjatywę wykazuje. Jeśli popatrzycie na historię to zobaczycie, że wielkie rzeczy zawsze zaczynały się od takiego punktu. Bo wszystkie wielkie dzieła, także w chrześcijaństwie zaczynały się od jakiegoś świętego. Zauważcie, ile osób taki święty za sobą pociągnął, zaangażował.

"Jestem tutaj, aby móc ofiarować to, co potrafię robić". Jeśli wszyscy członkowie CDO będą mieli taką samą postawę, to jest to pierwszym dziedzictwem, na którym może się oprzeć stowarzyszenie. Można oczywiście pomóc komuś, kto rozpoczyna własną działalność, ale kto to zrobi? Kto mu pomoże? Czy to będzie biuro wspomagające start-up, biuro CDO w Polsce? Nie, to zrobi inny członek stowarzyszenia, który być może już na tym rynku, w tej branży działa, który ofiaruje swój czas, by podpowiedzieć mu jakie są pierwsze kroki, które należy wykonać. I ta dynamika może się zwielokrotniać. Jeżeli się z jednej strony będzie miało odwagę pytać i kiedy każdy będzie gotów oprócz składki dać taką swoją dyspozycyjność.

 

Dołącz do nas

Zapraszamy do uczestnictwa w rozwijaniu działalności naszego związku. Zachęcamy do zapoznania się ze statutem Towarzystwa Dzieł. Jeśli podzielasz zawarte w nim wartości i cele działania – przyłącz się do nas.