Serwis informacyjny związku pracodawców Compagnia delle Opere Polska (Towarzystwo Dzieł)

Stowarzyszenie NIL jest organizacją NGO niekomercyjną (KRS 0000180251). Jest instytucją szkoleniową nr rejestru 2.18/00035/2005r, agencją  zatrudnienia, w ramach której prowadzone jest doradztwo zawodowe, psychologiczne oraz krajowe pośrednictwo pracy- nr upoważnienia 1299/1a. W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie prowadzi:  Centrum Integracji Społecznej dla 30 osób, Klub Integracji Społecznej dla 20 osób, Ośrodek Kształcenia Ustawicznego, Inkubator Przedsiębiorczości, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

Stowarzyszenie świadczy usługi szkoleniowe, doradcze, pośrednictwa pracy oraz prowadzi działalność gospodarczą. Odbiorcami naszych usług są przedsiębiorcy, samorządy, osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, niepełnosprawne, rolnicy, młodzież. Stowarzyszenie zatrudnia 10 osób. Posiada nowoczesną bazę techniczno-dydaktyczną o powierzchni 1000 m2, ramach której prowadzi szkolenia zawodowe dla wszystkich grup osób.  Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie województwa podkarpackiego.
Głównym przedmiotem działalności stowarzyszenia  jest reintegracja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowana min poprzez Centrum Integracji Społecznej ( CIS).
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym otworzyła nowe możliwości wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oparta jest na koncepcji aktywnej polityki społecznej, stając się pomostem pomiędzy systemem pomocy społecznej a rynkiem pracy. Jednakże pomimo zapisu ustawy obecnie funkcjonujący system reintegracji społecznej i zawodowej jest niespójny. Wynika to min z braku koordynacji działań na poziomie lokalnym, niedostatecznej współpracy instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej, braku stabilizacji finansowej oraz jednolitej i spójnej dokumentacji prowadzonej przez instytucje tego systemu. Ponadto obecne akty prawne nie gwarantują właściwego zabezpieczenia finansowego dla funkcjonujących jak również nowo powstających centrów integracji społecznej.
CIS powinien stanowić kompleksową formę usług wobec osób skierowanych do centrum i być jednym z filarów infrastruktury wsparcia i pomocy w środowisku lokalnym z wykorzystaniem trójsektorowej współpracy, a więc samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. CIS winien być instytucją, która przynosi korzyści długofalowe jego uczestnikowi, jego rodzinie i środowisku lokalnemu. Jest to możliwe tylko pod warunkiem, że CIS będzie działał zgodnie z wypracowanym standardem oraz będzie miał zabezpieczone finansowanie podstawowej działalności. Samo Centrum Integracji Społecznej nie jest w stanie uczynić wszystkiego, aby tym ludziom w skuteczny i kompleksowy sposób pomóc. Potrzebne jest tzw. wsparcie społeczne przy organizacji Centrum Integracji Społecznej ze strony tych wszystkich, którzy kreują nie tylko politykę społeczną, ale także tych, którzy są w stanie, przy okazaniu dobrej woli wspomóc program CIS i  właśnie w tym zakresie pragniemy zaoferować swoje usługi. Oferujemy pomoc i świadczymy usługi w zakresie opracowaniu modelu CIS oraz lokalnego partnerstwa, wsparcie  edukacyjno-szkoleniowe, warsztaty i staże w naszym Centrum dla przyszłej kadry CIS oraz pomoc w uzyskaniu środków na uruchomienie Centrum.

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.nil.kolbuszowa.pl/