Serwis informacyjny związku pracodawców Compagnia delle Opere Polska (Towarzystwo Dzieł)

matching baner

Matching ustanowił dla siebie unikalną rolę w międzynarodowym scenariuszu targów, wystaw i konferencji. Jest bowiem dla CDO swoistym kodem DNA, niezbędnym do promowania kultury współpracy. Matching to wielkie wydarzenie gospodarcze, które odbywa się pod koniec listopada w Mediolanie i co roku przyciąga tysiące firm z całego świata.

Matching (czyli dopasowanie) pozwala lepiej poznać rynki w innych krajach, zachęca do nawiązywania nowych relacji biznesowych pomiędzy uczestnikami i oferuje firmom możliwość oceny wzajemnych potrzeb i interesów. Pomaga znaleźć dostawców, klientów i partnerów oraz nawiązać kontakty z osobami przydatnymi w rozwoju naszej działalności. Ułatwia spotkania i porozumienia, które prowadzą do powstawania nowych spółek lub do wzmocnienia istniejących powiązań biznesowych.

Uczestnicy Matchingu reprezentują wiele różnych obszarów aktywności gospodarczej. Każda firma biorąca udział w Matchingu ma okazję do zaprezentowania swoich produktów, usług i potrzeb na portalu www.e-matching.it.

Matching jest inicjatywą, której skala działania stale się zwiększa (dane z edycji 2013):

  • 1600 firm z 30 krajów
  • 22 branże gospodarki
  • 45.000 spotkań one-to-one
  • 180 warsztatów tematycznych, prezentacji branżowych i konferencji

 

Chcę uczestniczyć w Matchingu

Zobacz filmowe zaproszenie na 10. edycję Matchingu, która odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2014 r.:

Zobacz więcej informacji o Matchingu:

 

Zobacz wypowiedzi uczestników poprzedniej edycji Matchingu (kliknij na obrazek poniżej)

Matching - trzy dni, które odmienią Twój biznes

 

Bernhard Scholz – prezydent Compagnia delle Opere

Przez ostatnie 25 lat Compagnia delle Opere pracuje obok biznesmenów i profesjonalistów poszukujących nowego, bardziej konstruktywnego przezwyciężenia problemów gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Ta operacyjna przyjaźń, wzmacniana poprzez obecne w każdym z nas poczucie odpowiedzialności i chęci przyczynienia się do dobra wspólnego, przyniosła w efekcie wiele różnorodnych inicjatyw profit i non-profit.

Dziś CDO skupia się na promowaniu kultury współpracy wśród przedsiębiorstw, jak i na ułatwieniu internacjonalizacji relacji biznesowych. Zdolność do połączenia sił w celu wzmocnienia istniejącego przedsiębiorstwa i pozyskania nowych rynków eksportowych będzie decydująca dla przyszłości wszystkich firm.

Matching został właśnie stworzony w celu ułatwienia tego podejścia. Odbywający się pod koniec listopada jest kluczowym wydarzeniem dla promowania relacji między przedsiębiorstwami dla lepszego zrozumienia rynku i identyfikacji nowych szans biznesowych.Dzięki rozwinięciu relacji z profesjonalnymi partnerami, CDO jest również w stanie specjalizować się w rozwoju usług finansowych i poprzez umowy handlowe zaoferować członkom istotne wsparcie w obliczu codziennych wyzwań.

CDO rozszerzyła również swoją ofertę w zakresie usług szkoleniowych i innowacji w celu zmaksymalizowania ukrytego potencjału wszystkich członków, aby pomóc im wykorzystać każdą możliwą okazję do wzrostu i rozwoju firmy.Poprzez szereg nowych inicjatyw, w których biznesowi protagoniście są zawsze mile widziani, CDO potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz pomocy osobom i podmiotom wspierającym prawdziwy postęp człowieka w każdych okolicznościach historycznych, kulturowych i gospodarczych.

 

 

Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą targów i konferencji organizowanych przez biura CDO we Włoszech.