Serwis informacyjny związku pracodawców Compagnia delle Opere Polska (Towarzystwo Dzieł)

okładka

Publikacja zawiera średniowieczne traktaty o etyce gospodarczej, autorstwa Mateusza z Krakowa, jednego z największych myślicieli europejskich z przełomu XIV i XV wieku. Tłumaczenia tekstu oryginalnego z łaciny na język polski podjął się dr Marcin Bukała, adiunkt z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Książka "O nabywaniu i przekazywaniu dóbr: podstawowe pojęcia, lichwa i etyka kupiecka" ukazała się nakładem Wydawnictwa Marek Derewiecki, a została dofinansowana przez Towarzystwo Dzieł – CDO Polska. Znaczenie tej publikacji podnosi również fakt, że ma ona status podręcznika akademickiego dotowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Opracowanie przygotowane przez dr. Marcina Bukałę pomimo, że zawiera teksty średniowiecznego filozofa i teologa, obejmuje rozważania, które mogą być bardzo aktualne także we współczesnych relacjach gospodarczych. Wśród tekstów zawartych w tej publikacji znajdują się bowiem:

  • traktat o podstawowych pojęciach i podstawach przekazywania i nabywania dóbr doczesnych,
  • traktat o bezinteresownym nabywaniu i przekazywaniu dóbr, czyli o pożyczce,
  • traktat o nabywaniu i przekazywaniu dóbr za odpłatą, czyli o handlu,
  • traktat o nabywaniu i przekazywaniu, które nie jest w pełni dobrowolne, czyli o grach hazardowych, oraz o jałmużnie i ekonomicznych podstawach działania duchowieństwa.

Mateusz z Krakowa wskazuje, że działalność handlowa służy społeczeństwu tak samo jak praca rolników czy rzemieślników, a „zysk jako taki jest moralnie neutralny, a jego ocena etyczna zależy od przeznaczenia zysku i od tego, czy działalność handlowa służy ludziom”. Opisując pojęcia sprawiedliwej ceny i zysku z handlu dobrami odróżnia sprzedanie rzeczy powyżej jej wartości, od kwestii sprzedania jej po cenie wyższej niż została zakupiona. Konkretnie rozważa kwestię, czy kupiec może godziwie nabyć rzecz za 10, aby chwilę potem sprzedać ją za 12 lub 15?

Podobnie jak współczesne przepisy o ochronie konsumentów, tak i poszczególne fragmenty traktatów Mateusza z Krakowa, napisane przed ponad 600-laty, odnoszą się do informowania przez sprzedawcę o niewidocznych wadach oferowanego produktu, czy odpowiedniego oszacowania jego wartości. Poruszają zasady udzielania i spłaty pożyczki, godziwych odsetek od kredytu, a także działalności kantorów i banków.

Cenne w tej publikacji jest to, że wiele z tych rozważań Mateusza z Krakowa może być zaskakująco trafnych i nadal aktualnych w odniesieniu do identyfikacji etycznych źródeł kryzysu ekonomicznego, od kilku lat przelewającego się przez Europę i świat.

 

Gorąco polecamy lekturę książki "O nabywaniu i przekazywaniu dóbr", którą można nabyć w wielu księgarniach naukowych, w księgarniach wysyłkowych, jak również bezpośrednio w Wydawnictwie Marka Derewieckiego.

Na stronie wydawnictwa można także zapoznać się z jej obszernym fragmentem.

Prezentacja książki odbyła się na spotkaniu Klubu Pracodawców Towarzystwa Dzieł w dniu 11 czerwca 2012 r. o godz. 18:00 w Centrum Atrium w Warszawie.