Serwis informacyjny związku pracodawców Compagnia delle Opere Polska (Towarzystwo Dzieł)

cdo logo

Związek pracodawców Towarzystwo Dzieł (CDO Polska) swoją działalnością obejmuje i wspiera przedsięwzięcia o charakterze społeczno-gospodarczym, kulturalnym i charytatywnym. Jest płaszczyzną wzajemnej pomocy i wzrastania poprzez konkretne doświadczenia powstałych i proponowanych dzieł.

CDO Polska jest siecią kontaktów i miejscem spotkań, które umożliwia członkom związku uczestnictwo we wspólnym bogactwie i współdzielenie wartości. Udział ten jest również wspólnym wysiłkiem zrzeszonych firm, osób i organizacji, które wspierając się mogą w lepszy sposób wykorzystać swoje zasoby.

Motywem, który nam przyświeca jest pomaganie we wzroście przedsiębiorstw i wspólne wychowywanie. Korzystamy z bogatego doświadczenia włoskiego związku Compagnia delle Opere (w skrócie CDO – polska nazwa: Towarzystwo Dzieł), który ma siedzibę w Mediolanie. CDO to jedna z największych na świecie organizacji, skupiająca ponad 36.000 podmiotów i posiadająca struktury w 18 krajach świata.